Τιμώντας την δωδεκανησιακή γη και τους ανθρώπους της κύρια επιθυμία  μας είναι η παράγωγη και η προώθηση γαλακτοκομικών προιόντων για ποικίλα γούστα που όμως όλα έχουν  ως κοινό γνώμονα τον σεβασμό  μας .

Στον καταναλωτή.

Τους εργαζόμενους.

Το ζωικό κεφάλαιο.

Το περιβάλλον.

Παράλληλα αυτοσκοπός μας είναι η στήριξη που δείχνουμε καθημερινά σε ντόπιους κτηνοτρόφους και φάρμες καθώς αποσκοπούμε μέσω των επιλογών μας στην ανάπτυξη του , σχεδόν, παραμελημένου πρωτογενή τομέα και τους ανθρώπους της περιοχής μας .