Τα προϊόντα μας παράγονται στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας στο νησί της Ρόδου.
Επενδύσαμε σε εξελιγμένα τεχνολογικά συστήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό στοχεύοντας στην ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων, σεβόμενοι παράλληλα το περιβάλλον και τους φυσικούς του πόρους